K osmdesátinám Jaroslava Krčka

K osmdesátinám Jaroslava Krčka

Pořad v souvislostech


K osmdesátinám Jaroslava Krčka
Budeme vysílat

Všude jsme doma
Všude jsme doma
Za lidovou kulturou do Novohradských hor
Vysílali jsme


Všude jsme doma

Fujarôčka moja

Fujarôčka moja
Audioarchiv

"Jsem a žiji, sedím a dívám se, děkuji, děkuji přírodě, která je v mně. Poznání, láska a moudrost přichází, vzrůstá a trvá..." To již před lety napsal jako motto knížky vlastních úvah čerstvý jubilant, Bohem nadaný muzikant, zakladatel souborů Chorea Bohemica a Musica Bohemica, dirigent a skladatel Jaroslav Krček. Právě jemu v úctě k jeho neuvěřitelným osmdesátinám věnujeme Folklorní okénko na vlnách Proglasu. Poslouchejte ve středu 8. května v 16.55.

Být na světě je veliký zázrak. Že totiž můžeme vnímat všechny krásy, které vytvořila příroda - život. Už dávno mě zajímalo, jak ztvárnit v hudbě některé přirozené jevy, které nás obklopují. Představme si, že sedíme u potoka či malé říčky a díváme se na plynoucí vodu. Hlavou neotáčíme, tudíž se stále díváme na jedno jediné místo, to znamená jen na takový záběr, který nám naše oči umožňují. Voda plyne přes drobné kameny, stále dopředu, a my si neuvědomujeme, že se každou nejmenší částečkou času viděný obraz mění. Plyne. Jde o průběh v čase. Podobný obraz můžeme vnímat, když se díváme na hořící dřevo. To, co ještě nedávno někde rostlo, zde končí. Jenže - to je to - nekončí. Jenom se proměňuje. Přeměna nám dává světlo, teplo a díváme-li se na hořící kmen, můžeme si představit, že uvnitř je ještě stromem, který odolával živlům, nesl plody a zpívali na něm ptáci. Inu příroda je sama velikým uměním, velkou hudbou a já si myslím, že by člověk neměl s přírodou zápasit, ale žít s ní v souladu, milovat ji, protože jedině tak pochopí svou danost, své omezení, Boha v sobě.

Z knihy Jaroslava Krčka "Každý po svém trní". 

Andrew Cronshaw a citery

Album pro sólovou citeru vydal britský hudebník a publicista Andrew Cronshaw. cronshaw_zithers

Regiony

Regiony

Beaux Gris Gris & The Apocalypse

BeauxGrisGris_IMG_20191115_214031Poslechněte si rozhovor s kalifornskou skupinou Beaux Gris Gris & The Apocalypse

Témata Jak se vám líbí

27-archivnyChlapecPodívejte se, co pro vás chystáme v pořadu Jak se vám líbí.

David Vrobel Trio

vrobel_blues-pro-tebeSaxofonista Divadla Semafor David Vrobel vydal nové album.

Rozhovor s Juwanou Jenkins

JenkinsJuwanaIMG_20200211_161633Poslechněte si rozhovor s americkou zpěvačkou Juwanou Jenkins.

Partneři

Harmonie_logo_velke_web