Folklorní okénko: Písně ptačí - Kačena divoká letěla zvysoka

Folklorní okénko: Písně ptačí - Kačena divoká letěla zvysoka

Pořad v souvislostech


Písně ptačí
Budeme vysílat

Písně ptačí
Pozvánka na MFF Strážnice 2023
Pozvánka na MFF Strážnice 2023
Vysílali jsme


Písně ptačí

Písně ptačí

Písně ptačí
Audioarchiv
23. května 2023 Folklorní okénko Autor: Helena Bretfeldová

Písně ptačí nabízejí širokou paletu hudebních forem oscilujících od rozverných popěvků až k tragickým baladám. Po ptácích z volné přírody existuje samozřejmě celá řada lidových písní věnovaných ptačím druhům zdomácnělým a přitom paralelně jejich divokým formám; klasickým příkladem jsou kachny - kačeny, kačenky, kačičky, kačky, jak je oslovuje a pojmenovává lidová slovesnost. Šestý díl volného cyklu ptačích písní proto nese název Kačena divoká letěla zvysoka. Nevynecháme ani písně věnované jejich mužským protějškům – kačerům nebo též káčerům, kteří, jak si později řekneme, mají v některých zvykoslovných rituálech významnou symbolickou roli. Kachna-kačenka je ptákem natolik oblíbeným, že její jméno užíváme i jako zdrobnělinu dívčího jména Kateřina. Poslouchejte Folklorní okénko ve středu 24. května od 16 hodin.

Název dnešního dílu – Kačena divoká letěla zvysoka – je odvozen od incipitu celé řady variant textu symbolicky ztvárňujícího smrt milované partnerky, často matky celého houfu „dětí“. Kupodivu, ne každá z těchto písní má podobu smutné táhlice v mollové tónině, nezřídka jde totiž o píseň taneční. Začali jsme úpravou valašské písně v podání Bukovinky a dívčího sboru souboru Malá Rusava; podobnou melodii s jinou variantou textu nám zazpívá Jan Jakubovič s doprovodem Kunovjanu. Další taneční variantu zazpívá Saša Dobrovolná, kterou doprovází muzika souboru Vsacan. Vůbec nejstarší podobu nápěvu zachycenou v nahrávce z roku 1948 nám a capella představí zpěvácká tenorová legenda z Podluží – Jožka Severin.

Slovo kachna je v češtině doloženo již ve středověku. Je onomatopoického původu, vytvořené ze slovesa káchat. V českých dialektech, mimo jižní Čechy, je běžný tvar kachna, na Moravě a ve Slezsku kačena, ve Slezsku též kačka (srov. pol. kaczka). V jižních Čechách, např. na Prácheňsku a Táborsku, se používá tvar lička. Pro samce se na většině území České republiky používá název kačer (na Slovácku káčer) na Horácku je doložen tvar kachák nebo též kachňák, v jižních Čechách ličák a na Znojemsku šmák. Tvary lička a ličák se používají v myslivecké mluvě pro kachnu divokou.

Různé ptačí druhy jsou v lidové písni nositeli různorodých symbolických vlastností – jak už jsme slyšeli, jsou kachny v lidové kultuře symbolem stálosti partnerství, věrnosti, rodiny, pečovatelství o druhy i o potomky. V evropské heraldice, respektive heraldické symbolice má kachna vyjadřovat spojení, svazek a manželské blaho. Ovšem své místo má i v historických kulturách Asie a Ameriky. V Číně jsou kachny symboly partnerství – ceněna je v tomto ohledu zvláště kachna mandarínská. Představuje celoživotní lásku a párové štěstí. Mandarínské kachny lze v čínském umění najít často a v kantonštině reprezentují  stálý pár. V korejské kultuře jsou kachny symboly míru a potomstva.  Jsou  symbolem, jenž má přinést úspěch každé ženě, která se snaží otěhotnět nebo zatím nemá štěstí v lásce. Kachny jsou často dávány jako svatební dary novomanželům jako symboly štěstí a trvalé lásky. V keltské kultuře jsou kachny symbolem vynalézavosti a jednoduchosti i poctivosti. Jejich půvab a hbitost ve vodě Kelty vždy fascinovaly. V indiánských  kulturách severní Ameriky jsou kachny užívány jako zástupný symbol důvěřivých, ale také pošetilých a naivních lidí – i těch, kteří rádi baví ostatní. Používají se také jako klanová zvířata, např. u  Chippewayů  a Menomineeů.

Je čas na další hudební ukázky, opět se váží k divokým kachnám: další verzí představíme incipit Kačena divoká – tentokrát to bude nejznámější nápěv, táhlice v podání Zdeňka Kubíčka a souboru Kapura. Následuje podlužácká táhlice Na tichém Dunaju kačeny sa perú, kterou zazpívá Sbor žen ze Staré Břeclavi s doprovodem Břeclavanu.

Kachny jsou společenští ptáci – zřídkakdy uvidíte kachnu samotnou, dávají přednost životu v hejnech. Být součástí skupiny je smyslem jejich života – jsou to ptáci komunikativní, klidní a vyrovnaní; jediná situace, kdy jsou kachny schopny agrese, je obrana hnízda a vlastních mláďat. Jsou ovšem i symbolem průměru a průměrnosti, jednoduchosti až hlouposti, s vrozenou nedůvěrou k jakékoli jinakosti, zvláštnosti nebo k odlišnému chování či vzhledu – patrně proto si je vybral H.Ch. Andersen jako zaskočené až znechucené „rodiče“ v příběhu Ošklivé káčátko.

Zajímavou roli mají kachny také v obřadních kulturách, a to ve světových i domácích. Jako příklad jednoho z mnoha svatebních obřadů s účastí kachny jako symbolu můžeme uvést šest set let starý rituál z Koreje z období království Čo-son, který vyžaduje, aby pro svatbu byl ze dřeva vyřezán párek tzv. svatebních kachen; jedna představuje nevěstu, druhá ženicha. Po svatbě jsou dřevěné sošky umístěny v domě novomanželů a jejich vzájemné postavení má vypovídat o vzájemném vztahu manželského páru:  zobáky k sobě znamenají, že momentální vztah manželů je dobrý, ocasy k sobě sdělují, že manželé mají neshody. Svatební kachna v korejské kultuře symbolizuje soulad (pohodu), množství dětí a nerozlučnost.

Obřadem spojeným s tímto ptačím druhem je též  stínání či mlácení (dnes již jen kradení) „káčera“, které je často k vidění během tradičních hodů na Kyjovsku (Skoronice, Ježov, Osvětimany). Kačer je zde patriarchálním symbolem: tak jak je kačer na dvoře pánem, otcem, hlídačem, tak je symbolem chlapské moci - proto je pro ženáče kačer symbolem hodů. Živý kačer (často vyšňořený kloboučkem s kosárkem) sedí v nazdobeném koši přivázaném k židli. Krojovaní šohaji okolo židle s kačerem tančí a hlídají ho, „přespolní“ se kačera snaží zmocnit a odnést. Pro domácí by bylo ukradení kačera velkou hanbou, museli by ho vykoupit několika lahvemi vína či pálenky, někdy i penězi. Dříve bylo zvykem, že stárci kačera utloukli cepy, někdy i se zavázanýma očima, takže se museli trefit jen podle sluchu. (Např. na tzv. císařských hodech v Osvětimanech o svatém Havlu bylo součástí tradice i rituální mlácení kačera. Kačer vyzdobený rozmarýnem, květy a pentlemi se v úterý odpoledne přinesl do vyhrazeného prostoru, nejčastěji do zahrady u Palánů. Kačera posadili do vyhloubeného dolíku a prostor okolo byl vysypán pískem. Chlapci s cepy v rukou nejprve okolo kačera tancovali, a potom se zavázanýma očima kačera ubíjeli. To se však už od druhé poloviny 20. století neprovádí a dnes i „ukradený“ kačer celý zvyk přežije bez úhony.) Původ tradice je etnologií shledáván v dávných, předkřesťanských děkovných obřadech za úrodu, za požehnání rodu.

Takže v následujících ukázkách se bude zpívat o kačerech a káčerech:  Káčera na dolině vystřídá  Kačka plave po rybníce a  slovenský čardáš Hej, kačur na doline v podání Rudolfa Dunajoviče a VUS Ondráš.

Domestikaci kachny divoké (Anas platyrhynchos) provází řada nejasností. Patrně k ní došlo ve 3. nebo 2. tisíciletí př.n.l. nejprve asi v Egyptě a Mezopotámii, asi souběžně v Číně a jihovýchodní Asii. Jako třetí centrum domestikace připadá v úvahu oblast Řecka a Itálie, kam se však zřejmě dostaly kachny již domestikované z Egypta či Blízkého východu. Umělecká vyobrazení, kosterní pozůstatky i písemné zprávy dokládají, že kachny chovali starověcí Egypťané, Babylóňané, Izraelité, Indové, Číňané, Řekové i Římané. Zpočátku, např. v Egyptě a v Mezopotámii se jednalo spíše o odchyt divokých kachen a jejích dokrmování v klecích než o skutečný chov. Časté bylo také vybírání vajec z hnízd divokých kachen a hus, vejce pak byla inkubována pod slepicí. Ochočení malých kachňat je velmi snadné, protože u nich funguje mechanismus vtiskování (imprinting): v prvních hodinách po vylíhnutí  si "vtisknou" obraz prvního spatřeného živého tvora, kterého pokládají za svou matku a následují. Řekové chovali kachny v tzv. nesotrofiích, což byly rybníky zakryté síťovou voliérou. Egypťané, Řekové a Římané někdy také chytali divoké kachny, které pak vykrmovali v klecích. Ve starověku a středověku měly kachny v Evropě na rozdíl od hus poměrně malý hospodářský význam a byly chovány spíše jako delikatesa pro bohaté labužníky. Protože kachna je vodní živočich, ve středověku bylo kachní maso pokládáno za postní jídlo. Domácí kachny si dlouho udržely divoké zbarvení s výraznou pohlavní dvoutvárností, teprve v 16. století je doložen chov bílých, strakatých či jinak zbarvených kachen. Až v  19.stol. byla ve Velké Británii z kachen typu indických běžců vyšlechtěna bílá kachna, která se stala nejrozšířenějším plemenem vhodným pro velkochovy.

Čeká nás řada písní, v nichž se zpívá o kačenách chovaných na dvoře – nejčastěji na řece či na rybníce. Dost často se při hledání kořisti zatoulaly „na cizí“ a udělat si v hejnu pořádek bylo na pasačce. Takže dotaz Čí sú to kačeny v lidových písních bývá častým motivem. Zazpívají Barbora Vaculíková a soubor Babica z Hluku, Luboš Holý s muzikou Martina Hrbáče a dívčí sbor Cimbálové muziky Jury Petrů.

Obliba kachen v lidové slovesnosti a tedy i v písních přispěla patrně i častému oslovení dívek s běžným křestním jménem Kateřina zdrobnělinou „Kačenka“ – samozřejmě bez jakékoliv negativní konotace. Takže nakonec zazní pár žertovných i baladických popěvků s tímto oslovením – zazpívají mimo jiných Luboš a Dušan Holí, Pavel Ptáček za doprovodu Soláně a Jaromír Horák s Věrou Rozsypalovou s Plzeňáky.

Rozhovor s Muzikantem Králíčkem

muzikant-kralicek_predseda_obalCDPetr Marek alias Muzikant Králíček vydal po dlouhé době nové album.

Regiony

Regiony

Hudba z ostrovů

mwezi-waq_le-bluesV tomto vydání pořadu Slyšte, lidé! vás zveme na různé ostrovy naší planety.

Ondřej Štveráček s albem Space Project Live

stveracek_space-project-livePoslechněte si rozhovor s jazzovým saxofonistou Ondřejem Šveráčkem o jeho novém albu.

Pískomil se vrací!

piskomil_hotovoo_obalCDSkupina Pískomil se vrací! má nové album.

Partneři

Harmonie_logo_velke_web