F. L. Čelakovský a jeho rodné Strakonice

F. L. Čelakovský a jeho rodné Strakonice

Před bezmála 165 lety, 5. srpna 1852, zemřel český básník a sběratel František Ladislav Čelakovský, rodák z jihočeských Strakonic. Přijměte pozvání Zdeňka Vejvody ve středu 24. května 2017 za pět minut pět odpoledne na procházku Čelakovského životem a především městem jeho dětství a mládí. Otevřeme publikaci s názvem Strakonická zastavení F. L. Č., kterou v roce 1999 sestavili pracovníci Muzea Středního Pootaví.  

Básník, folklorista a vysokoškolský pedagog František Ladislav Čelakovský se narodil 7. března 1799 ve Strakonicích v rodině tesaře. Studoval gymnázium v Českých Budějovicích, vyšší gymnasium v Písku a filozofii v Praze, kde se stal nakrátko žákem Josefa Jungmanna. Nedostatek prostředků ho přiměl k předčasnému návratu do Českých Budějovic, jenže tam byl pro nedovolenou četbu Husovy Postilly ze školy vyloučen a ve studiu pokračoval v Linci a po r. 1820 ještě znovu v Praze, ale bez opět úspěchu. Od roku 1822 působil šest let jako vychovatel v rodině soudního rady Ledvinky a potom jako soukromý badatel. Dostal se i k překladatelské a redaktorské činnosti a roku 1835 začal přednášet jako suplující profesor české řeči a literatury na pražské univerzitě.

Výsledkem Čelakovského dlouholetého zájmu o lidovou slovesnost a také jeho překladatelských schopností je rozsáhlé dílo Slovanské národní písně, vydané ve třech dílech v letech 1822–1827. Bylo zároveň východiskem k básnickým Ohlasům písní ruských a českých. Sbírka Mudrosloví národu slovanského ve příslovích z roku 1851 je dodnes využívaným příspěvkem jihočeského rodáka evropské srovnávací folkloristice.

Rodný dům Františka Ladislava Čelakovského stával na periferii, v ulici Na Stráži (dnes Čelakovského), čp. 252. Františkův otec, tesař Vojtěch Čelakovský, jej získal spolu s přilehlou zahradou prvním sňatkem s vdovou Rozálií Neškodnou. Po její smrti si do domu přivedl osmadvacetiletou Annu Štefflovou, dceru mistra obuvnického, původem z Horažďovic. Dne 7. března 1799 se tu manželům Čelakovským narodil syn František a 13. června 1802 druhý syn Antonín, který však zemřel jako čtyřletý. František žil v domě s rodiči až doby studia v Českých Budějovicích a do svého rodiště se i poté rád vracel.

Slavnosti odhalení pamětní desky na rodném domě F. L. Čelakovského se v roce 1862 zúčastnil i básníkův celoživotní přítel, tehdy třiasedmdesátiletý Jan Vlastislav Plánek. Ten na dům vzpomíná následujícími slovy: „Představte si chaloupku v postranné ulici města tu nejmenší, pozůstávaje ze dvouch světnic, na každé straně jednu, v středu síně a kuchýnka, v té jedné světnici postel, u kamen lavice, tři židlice a stolek mezi dvěma okny, všechno ale jak zvenčí, tak uvnitř úpravně vybílené a umyté i uklidné. ”

11. května 1880 dům zakoupil Pěvecký spolek Zvon a nechal jej za podpory Umělecké besedy a spolku spisovatelů Svatobor přestavět. Ke 160. výročí básníkova narození otevřelo strakonické muzeum v domku stálou expozici o životě a díle slavného rodáka. Ta byla v roce 1979 přemístěna do strakonického hradu. O čtyři roky později byl Čelakovského rodný dům zbořen, aby ustoupil nové výstavbě.

Čelakovský Ladislav