Co nabízí studium etnologie?

Co nabízí studium etnologie?

Pořad v souvislostech


Co nabízí studium etnologie?
Budeme vysílat

Muzikanti, to sú chlapci!
Po stopách sběratelů lidových písní
Po stopách sběratelů lidových písní
Vysílali jsme


Muzikanti, to sú chlapci!

Po stopách sběratelů lidových písní

Po stopách sběratelů lidových písní
Audioarchiv
6. listopadu 2017 Folklorní okénko Autor: Kateřina Kovaříková

Co se skrývá pod pojmem etnologie? Na kterých vysokých školách můžete tento obor studovat? A je o etnologii z řad mladých studentů zájem? Ve Folklorním okénku ve středu 8. listopadu nabídneme rozhovor s docentkou Martinou Pavlicovou, která vede studenty na Masarykově univerzitě v Brně ke studiu lidových tradic. Poslouchejte za pět minut pět odpoledne.

Etnologie (z řeckého ethnos, kmen, národ, a logia, nauka) je společenská věda, jež se zabývá srovnávacím studiem kultur a společností. Vznikla jako pokračování etnografie (národopisu), když se ukázala potřeba nashromážděný etnografický materiál utřídit a porovnat. Někdy se však pojmy etnologie a etnografie užívají jako synonyma. V současné době se vedle názvu etnologie používá označení kulturní a sociální antropologie, přičemž někteří antropologové zdůrazňují odlišnost antropologie od etnologie. S použitím obou názvů jsou spojeny i mocenské zájmy jednotlivých odborných pracovišť. Zatímco sociální a kulturní antropologové se odvolávají na angloamerický model studia, který prezentují jakožto odlišný a hodnotnější, etnologové vychází z tradic evropského, resp. středoevropského bádání.

Ústav evropské etnologie FF MU byl založen v roce 1946 jako Seminář pro etnografii a etnologii; od té doby prošel z mimovědeckých důvodů četnými organizačními změnami a jeho vědecký i pedagogický profil se pronikavě změnil v souladu s obecným vývojem oboru i s prohlubováním specializace pracoviště. Na rozdíl od stavu v poválečných letech, kdy se pracoviště věnovalo převážně jen slavistické problematice, došlo k rozšíření orientace na etnologickou evropeistiku. Předmět výuky se podstatně rozšířil a výklady o něm se ze zřetele teoretického a metodologického zejména v posledním desítiletí inspirovaly novými směry a experimenty zahraniční etnologie a antropologie, tíhnoucí mj. k empirickému studiu netradiční tematiky, např. městského prostředí. Od převážné většiny encyklopedických přednášek se podstatná část výuky přesunula do výkladů jak syntetizujících, tak i analytických, a to na komparativních základech. Přednášky o některých vybraných otázkách jsou svěřovány externím učitelům (např. z brněnského pracoviště Etnologického ústavu AV ČR a z Etnografického ústavu Moravského zemského muzea), kteří se specializují na jejich řešení. Jako jediné pedagogické a vědecké pracoviště v České republice se programově a systematicky věnuje také studiu tradiční kultury Čech, Moravy a Slezska v kontextu historických a metodologických proudů v Evropě. Pro většinu přednášek a seminářů je charakteristická snaha o postižení vzájemných vlivů a vazeb mezi kulturami a způsobem života evropských národů. Výukový program se každoročně podle aktuálních možností obměňuje.

Radek Habáň

Svátek má: sv. Apolinář / Ilja

Moderuje: Radek Habáň
NyníPísničky
Píseň: Vana plná fialek (1986); Interpret: Hegerová Hana; Album: Hegerová Hana: Rýmování o životě, CD 1
03:00Jak se Vám líbí
03:45Písničky před svítáním
04:45Jitro s dechovkou
05:00Hudebně-zpravodajský...
05:27Myšlenka na den
05:30Hudebně-zpravodajský...

Někdo to rád elektronické 4

floex_john-doePusťte si z archivu 4. díl cyklu Někdo to rád elektronické.

Regiony

Regiony

Perkuse a hlasy v Náměšti

11kytaraSoučástí Folkových prázdnin v Náměšti nad Oslavou bude koncert Perkuse a hlasy.

Ida Kelarová a Čhavorenge

čhavorenge_hejRomaleRozhovor s Idou Kelarovou o dětském romském sboru Čhavorenge uvedeme v srpnu.

Témata Jak se vám líbí

boskovice_hradPodívejte se, co pro vás chystáme v pořadu Jak se vám líbí.

Partneři

Časopis Harmonie - klasická hudba, jazz a world music