75 let Malovaného kraje

75 let Malovaného kraje

Národopisný a vlastivědný časopis Slovácka slaví v letošním roce 75 let. Svým populárně-vědným obsahem a pestrou skladbou článků vyplňuje dvouměsíčník širokou mezeru mezi specializovanými sborníky a komerčně zaměřenými tiskovinami. O historii i současnosti Malovaného kraje bude Folklorní okénko ve středu 29. září za pět minut pět odpoledne.

Periodikum založila v rámci tzv. Slovácké edice skupina lidí shromážděná kolem Františka Hřebačky, kterého mnozí znají pod pseudonymem Fanoš Mikulecký. K mikrofonu přijali pozvání a o Malovaném kraji nám mnohé prozradí šéfredaktorka Eva Kovaříková a redaktor Vojtěch Urbančík. 

Malovaný kraj 2012_4Malovany kraj 2020_2_1MK_18_4_obalka