Zemřel Evžen Kindler

Zemřek Evžen Kindler

V pátek 31. srpna 2018 v ranních hodinách zemřel po dlouhé nemoci ve věku 83 let matematik, vědec, pedagog, muzikolog, dirigent a skladatel prof. PhDr. RNDr. Evžen Kindler, CSc.

Evžen Kindler po studiu na MFF UK dostal umístěnku do Výzkumného ústavu matematických strojů, kde se pod vedením doc. Ing. Antonína Svobody seznámil s komplexní aplikací výpočetní techniky v různých oborech. Tím byl nasměrován jeho celoživotní zájem o kybernetiku, počítačovou simulaci a objektově orientované programování. Pracoval mimo jiné na Fakultě všeobecného lékařství UK, na Matematicko-fyzikální fakultě UK, na Katolické teologické fakultě UK a na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity. Působil na univerzitách v Itálii, Francii, USA, Německu a Lotyšsku. V devadesátých letech vedl za Českou republiku dva mezinárodní projekty Evropské unie v oblasti optimalizace nákladních námořních přístavů pomocí výpočetní techniky.

Před rokem 1989 mu za postoje svobodomyslného člověka a katolíka bylo bráněno v akademickém postupu, a kvůli kontaktům v zahraničí měl potíže s vycestováním a spoluprací s kolegy za železnou oponou. Jak odborná vědecká činnost, tak angažovanost v církvi a staré hudbě se neobešla bez výslechů a výhrůžek ze strany komunistického režimu.

Celoživotním koníčkem Evžena Kindlera byla kromě kybernetiky a aplikované matematiky hudba. Od mládí hrál na housle, klavír a varhany, studoval skladbu. Jeho největší vášní bylo studium a interpretace gregoriánského chorálu. S tím souvisel zájem o církevní hudbu raného a vrcholného středověku spojenou s latinskou, řecko-byzantskou, arménskou a byzantsko-slovanskou liturgií. V sedmdesátých letech 20. století provedl jako první v Československu novověké rekonstrukce středověké byzantské, arménské, syrské a staroslovanské liturgické hudby se svým komorním vokálním sdružením Musica Poetica. Byl velkým ctitelem tzv. tridentské liturgie především pak v její autentické podobě s chorálním zpěvem. Posledních patnáct let se věnoval zejména studiu a interpretaci arménské církevní hudby při liturgii a pravidelně zpíval na arménských bohoslužbách v kostelích sv. Jiljí a Sv. Ducha v Praze. V arménské komunitě je vysoce oceňovaný. Před více než rokem obdržel z rukou arménského velvyslance v České republice Zlatou medaili Ministerstva kultury Arménské republiky.

Evžen Kindler byl nejen vědec, matematik, muzikolog a odborník širokého rozhledu s mimořádnými znalostmi, ale nesmírně skromný člověk, nezištně rozdávající a předávající své znalosti a vědomosti z různých oborů všem, kteří projevili zájem.