Ocenění Petra Kolaře

Ocenění Petra Kolaře

Cena Jana Václava Stamice bude letos udělena brněnskému dómskému varhaníkovi a regenschorimu Mgr. Petru Kolařovi. Gratulujeme!

Ve čtvrtek, dne 17. ledna 2019 v 19.00 hod. se uskuteční v Katedrále sv. Petra a Pavla v Brně slavnostní předání ceny Jana Václava Stamice .


J. V. Stamic byl významný český skladatel a hudebník, který později odešel do Německa a stal se spoluzakladatelem tzv. Mannheimské školy, která se stala inspirací i pro W. A. Mozarta. V Mozartově době měl Mannheim nejlepší orchestrální těleso Evropy.

Cenu J.V. Stamice uděluje každý rok německá společnost Die KünstlerGilde se spolkovým sídlem v Esslingenu (Bádensko-Würtenbersko). KünstelerGilde je sdružení umělců z řad hudebníků, výtvarníků a spisovatelů založené v roce 1948. Tehdy se v KünstlerGilde sdružili umělci, kteří byli vyhnáni ze svých domovů ve východní a střední Evropě po 2. světové válce aby vytvořili svým způsobem svépomocný spolek. Dnes má sdružení členy ze všech koutů Evropy. Každý z uměleckých oborů uděluje jednou ročně příslušnou cenu významnému představiteli svého oboru. Ve výtvarnictví je to Cena Lovis Corintha, v literatuře Cena Andreas Gryphiuse. Pro básníky je udělována samostatná cena Nikolase Lehnaue. Spolek KünstlerGilde Esslingen pořádá taky koncerty, večery poezie, výstavy výtvarných děl a je současně i vydavatelem sbírky básní „Esslinger Reihe“. Cena J.V. Stamice je udělována od roku 1960 a dosud ji kromě jiných obdrželi Günter Bialas ze Slezska, Violeta Dinescu z Rumunska a Petr Eben z Prahy.

V letošním roce bude hudební cena J. V. Stamice udělena Petru Kolařovi z Brna. Mgr. Petr Kolař je významným varhaníkem, pedagogem a chrámovým hudebníkem. Jeho hlavní činností je funkce ředitele kůru a varhaníka v Katedrále sv. Petra a Pavla v Brně a pedagoga Konzervatoře Brno. Stane se druhým česko - moravským hudebníkem, který obdrží Cenu J. V. Stamice. Široká veřejnost je zvána k účasti na veřejné předání ceny v brněnské Katedrále, při kterém zazní i hudba v interpretaci sborů, které jsou Mgr. Kolařem vedeny a současně varhanní interpretace v podání Dr. Dietmara Gräfa a Mgr. Petra Kolaře.
Cena bude předána spolkovým předsedou KünstlerGilde, Hanjürgenem Gartnerem a předsedou poroty pro hudbu, Dr. Dietmarem Gräfem. Pozváni jsou představitelé kulturní veřejnosti, politického a duchovního života v Brně.