Koncert Jany Bouškové

Koncert Jany Bouškové

Naše přední harfenice vystoupí v lednu s Českou filharmonií a poté se stejným programem v Lucernu.

V lednu se Jana Boušková představí po čase jako sólistka se svoji „vlastní“ Českou filharmonií, kde působí od roku 2005 jako sóloharfenice. Za doprovodu našeho předního tělesa a pod taktovkou Michaela Sanderlinga provede v sobotu 7. ledna ve Dvořákově síni Rudolfina Koncert pro harfu a orchestr Es dur op. 74 Reinholda Glièra. V tomto titulu Jana Boušková v loňském roce uspěla například v Budapešti za doprovodu tamní filharmonie a v polovině ledna jej provede i ve švýcarském Lucernu pod taktovkou renomovaného dirigenta Pinchase Steinberga.

„V harfovém repertoáru je několik stěžejních koncertů s orchestrem, mezi které bez pochyby patří právě Glièrův Harfový koncert, op. 74. Toto dílo i pro mě ne-smírně znamená, protože jsem s ním nejen absolvovala Konzervatoř v Praze, ale zejména jsem s tímto koncertem vyhrála jednu z největších harfových soutěži světa – USA International Harp Competition, kde byla tato skladba na programu finálního, čtvrtého kola,“ říká Jana Boušková.

Dílo tohoto Ravelova současníka bývá poněkud podceňováno s ohledem na příchylnost skladatele k socialistickému realismu. Jeho Harfový koncert je však zajímavým dílem, které dává vyniknout harfě jako plnohodnotnému sólovému nástroji, neboť skladatel jeho kompozici navíc konzultoval s významnou harfenicí své doby Ksenií Erdellovou. Hudební předivo díla staví na bohatém akordickém materiálu, včetně, ale nejen pro harfu typických arpeggií, a skýtá možnost rozvinutí pestré palety výrazu a dynamické škály. A právě to jsou výrazné devizy naší přední harfistky.

“Nepopsatelná krása tónu, neobyčejné výrazové a dynamické prostředky a absolutně neochvějná technika, to činí Janu Bouškovou naprosto výjimečnou v celém harfovém světě,” uvedl Pinchas Steinberg k důvodům výběru právě této umělkyně pro spolupráci na jaře loňského roku v Budapešti. Po úspěchu v Maďarsku vyzval Steinberg Bouškovou i ke švýcarskému debutu, který se uskuteční 18. a 19. ledna s Lucernskými symfoniky.

Ovšem dříve než Jana Boušková vystoupí v Lucernu, její sólové umění si bude moci vychutnat i české publikum. Jako sólistka České filharmonie se po letech Jana Boušková v tomto partu představí pod taktovkou Michaela Sanderlinga, šéfdirigenta Drážďanské filharmonie, který se jako syn slavného dirigenta Kurta Sanderlinga se přes úspěšnou orchestrální, komorní a sólovou kariéru sám vypracoval ve vyhledávaného a oblíbeného dirigenta. Jana Boušková v roli sólistky tak stvrdí, že je vedle své orchestrální kariéry zároveň i jednou ze zástupkyň nejúspěšnějších českých hudebníkům ve světovém měřítku.

zdroj: tisková zpráva agentury bell arte