Tříkrálová siesta

Tříkrálová siesta

Pořad v souvislostech


Hudební siesta
Budeme vysílat

Hudební siesta
Hudební siesta
Hudební siesta
Vysílali jsme

Hudební siesta
Hudební siesta
Hudební siesta
Audioarchiv

Polední Hudební siesta 6. ledna nabídne díla vokální i čistě instrumentální. Doplní je Střípek poesie.

Uvede ji česká tříkrálová Pastorela in D Jakuba Jana Ryby. Pak se zaměříme na dílo Františka Xavera Brixiho. Tento český hudebník (který žil ještě v období baroka) se svými skladbami řadí již do raného klasicismu. Z jeho chrámové hudby jsme vybrali latinské tříkrálové moteto "Reges de Saba veniunt" – „Přišli králové ze Sáby“.Pak se od českých skladatelů se přeneseme k německým. Nejprve ke Georgu Philippu Telemannovi. Jeho „Kantátu k slavnosti svatých tří králů“ v závěru první části Hudební siesty vystřídá tříkrálová kantáta z Vánočního oratoria Johanna Sebastiana Bacha.

Po Střípku poesie vám nabídneme vánoční koncerty italského baroka. Jako první zazní concerto grosso Arcangela Corelliho nazvané Fatto per la Note di Natale – volně přeloženo: Napsáno k svátku narození. Stejné téma najdeme ve skladbě nadepsané Concerto grosso per il Sanctissimo Natale, kterou vytvořil italský houslista a skladatel Francesco Manfredini. Poslední slovo bude mít benátčan Antonio Vivaldi. Z jeho velmi početného díla jsme vybrali dvě vánoční skladby: Concerto Il Riposo "...Per Il Natale" (volně přeloženo: Odpočinek o Vánocích) a Pastorale ze sonáty opus 13, číslo 4. Obě skladby zazní na Radiu Proglas poprvé a to z nahrávky souboru Il Giardino Armonico.

Ať se vám hezky poslouchá.