Selská, Kávová, Břeskná

Selská, Kávová a Břeskná

Pořad v souvislostech


Koncert duchovní/vážné hudby
Budeme vysílat

Koncert duchovní/vážné hudby
Koncert duchovní/vážné hudby
Koncert duchovní/vážné hudby
Vysílali jsme
Audioarchiv

Na programu nedělního Koncertu vážné hudby (od 20.30 hodin) jsou tři světské kantáty Johanna Sebastiana Bacha.

Společným jmenovatelem večera bude nejen autor Johann Sebastian Bach, ale také dirigent prof. Helmuth Rilling se svými soubory Gächinger Kantorei a Bach-Collegium Stuttgart. Jak název napovídá jedná se o soubory zabývající se interpretací barokní hudby, zvláště pak skladbami Johanna Sebastiana Bacha. Každá kantáta, která zazní, je určená několika sólistům, sboru a orchestru. Jako první jsme zařadili kantátu „Mer hahn en neue Oberkeet“ – česky se obvykle překládá „Máme nového pána“, katalogové číslo 212. U nás je známá jako „Selská kantáta“. Po ní se můžete těšit na úsměvnou kantátu „Schweigt stille, plaudert nicht“, BWV 211 – česky „Tiše mlčte, nepovídejte si“ u nás známou jako „Kantáta o kávě“. Někdy se užívá i název „Kávová kantáta“. Třetí v pořadí  "Auf, schmeternde Töne der muntern Trompeten" BWV 207a – volně přeloženo: "Vzhůru, břeskné tóny svěžích trumpet" je původně narozeninová kantáta s velmi radostnou hudbou.

Třemi Bachovými kantátami se můžete potěšit v neděli 6. srpna od 20.30 hodin.