Purificationis Mariae

Purificationis Mariae

Pořad v souvislostech


Hudební siesta
Budeme vysílat

Hudební siesta
Hudební siesta
Hudební siesta
Vysílali jsme

Hudební siesta
Hudební siesta
Hudební siesta
Audioarchiv

Hromnice neboli svátek Uvedení Páně do chrámu, dříve svátek Očišťování Panny Marie slavíme druhého února. Letos v ten den nabídne polední Hudební siesta převážně duchovní skladby.

Jako první zazní Missa Purificationis Beate Virginis Mariae - česky: mše "Očišťování Panny Marie", kterou roku 1733 napsal Jan Dismas Zelenka. Bude mít velmi slavnostní charakter, což prozrazuje už její obsazení, kde vedle pěvců (pěti sólistů a sboru) uslyšíme velký orchestr se čtyřmi trubkami, tympány, hoboji a flétnami.  Neméně slavnostní charakter má i kantáta "Himmelskönig, sei wilkommen" česky Nebes Králi buď pozdraven, katalogové číslo 182 od Johanna Sebastiana Bacha. Ta byla poprvé provedena roku 1714 na svátek Očišťování panny Marie. Hudební siesta ji má na programu po Střípku poesie. Závěrečnou tečku udělá Polský koncert pro smyčce a basso continuo, v tónině  G dur od Georga Philippa Telamanna.