Psalmi Vespertini II

Psalmi Vespertini II

Pořad v souvislostech


Koncert duchovní/vážné hudby
Budeme vysílat

Koncert duchovní/vážné hudby
Koncert duchovní/vážné hudby
Koncert duchovní/vážné hudby
Vysílali jsme
Audioarchiv

Koncert duchovní hudby na Radiu Proglas začíná každou neděli od 20.30 hodin. 18. června z našeho vysílání poprvé zazní nahrávka, kterou ve světové premiéře pod názvem Psalmi Vespertini II natočil český souboru Ensemble Inégal v čele s Adamem Viktorou.

Jedná se o druhou část Zelenkových skladeb sestavených podle pořádku slavnostních barokních nešpor. V textu, přiloženému k CD se mimo jiné dočteme:
Jan Dismas Zelenka – český hudebník žijící v letech 1679 až 1745, působící u drážďanského dvora – složil mezi polovinou roku 1725 a prosincem 1728 tři cykly skladeb určených pro nešpory (celkem 33 žalmů a Magnificat). Soubor 33 zhudebněných žalmů v inventáři označil jako „nešporní žalmy pro celý rok“. Zkomponoval je pro drážďanský katolický dvůr, konkrétně pro královskou kapli zasvěcenou Nejsvětější Trojici. Zajímavé je, že jej Zelenka začal realizovat v době, která se téměř přesně shoduje s jeho návratem z pouti do svatyně Panny Marie Bolestné v Krupce v severních Čechách, kterou podnikl v září 1725. Cyklus, který uslyšíme, uzavírá zhudebnění žalmu číslo 115 zařazovaného jak na svátek Nejsvětějšího Jména Ježíšova, tak také do oktávu Těla Páně, na svátky apoštolů a evangelistů i na svátky mučedníků. Toto jediné Zelenkovo zhudebnění 115. žalmu se tedy muselo rozléhat dvorní katolickou kaplí v Drážďanech poměrně často. Každá z dochovaných prací v tomto cyklu nese Zelenkovu základní dedikační formuli písmen, jejichž zkratky znamenají poctu: Nejvyššímu Bohu, Panně Marii, všem svatým a velebí i rodinu Zelenkova patrona, sasského kurfiřta.

Marcela Kopecká

Svátek má: sv. Simeon / Gizela

Moderuje: Marcela Kopecká
NyníDuchovní hudba
Skladba: Postní rozjímání H 380 - 389 pro tři hlasy a basso continuo - Desolatione desolata est terra; Autor: Charpentier Marc-Antoine; Dirigent: Christie William; Soubor: Les Arts Florissants
09.00Mše svatá
10.00Varhanní hudba
10.30Vzdělávací cyklus
11.00Proglaso
11.57Myšlenka na den
12.00Anděl Páně

Profil skupiny Jablkoň

jablkon_nemecSkupina Jablkoň slavila 40 let. Poslechněte si její profil.

Regiony

Regiony

Album roku 2017

wolfLost_nepripoutanyAlbem roku 2017 je Wolf Lost In The Poem Honzy Žambocha.

Sean Barry a Andrea Kudrnová  

IMG_7544Podívejte se na fotografie z natáčení pořadu s harfeníkem Seanem Barrym a flétnistkou Andreou Kudrnovou.

Partneři

Časopis Harmonie - klasická hudba, jazz a world music