Koželuhův Mojžíš v Egyptě

Mojžíš v Egyptě

Pořad v souvislostech


Koncert duchovní/vážné hudby
Budeme vysílat

Koncert duchovní/vážné hudby
Koncert duchovní/vážné hudby
Koncert duchovní/vážné hudby
Vysílali jsme
Audioarchiv
16. července 2017 Aktuality k vysílání Autor: Klára Beránková

270. výročí narození českého skladatele Leopolda Koželuha připomene jeho oratorium Mojžíš v Egyptě.

Leopld Koželuh se narodil 26. června roku 1747 ve Velvarech. Studoval v Praze gymnázium a filosofii. Skladbě se učil od svého bratrance Františka Xavera Duška. Po Mozartově smrti byl jmenován dvorním kapelníkem ve Vídni, kde 7. května roku 1818 zemřel. Dodnes se z jeho tvorby hrají především klavírní skladby. Takřka neznámé je jeho oratorium Mojžíš v Egyptě, které pochází z roku 1787, tedy z doby, kdy bylo skladateli 40 let. Podkladem ke kompozici se mu stal známý biblický příběh o vyjití izraelského lidu z Egypta. V oratoriu, které je rozděleno do dvou oddílů, vystupují biblické postavy – Mojžíš, Áron a farao. Zosobňují je sólisté – tenor, soprán a bas. Kromě nich uslyšíme ještě jeden sólový hlas – soprán.
Oratorium si můžete (nepatrně zkrácené) poslechnout na Radiu Proglas v neděli 16. července od 20.30 hodin. Zpívat budou: sopranistky Simone Kermes a Linda Perilo, tenor Marcus Schäfer a bas Tom Sol. Spoluúčinkují soubory Rheinische Kantorei a Das Kleine Konzert. Řídí Hermann Max.