Hudba k Nejsvětější Trojici

Hudba k Nejsvětější Trojici

Pořad v souvislostech


Duchovní hudba
Budeme vysílat

Duchovní hudba
Duchovní hudba
Duchovní hudba
Vysílali jsme

Duchovní hudba
Duchovní hudba
Duchovní hudba
Audioarchiv

Nedělní slavnost se stala inspirací pro výběr duchovní hudby. Vybrat si můžete moteto nebo mši, i další duchovní díla.

Ranní duchovní hudba od 8.00 hodin nabídne mši, která byla pro tuto slavnost napsána českým skladatelem období vrcholného baroka Janem Dismasem Zelenkou. Napsal ji v Drážďanech roku 1736. Jedná se o mši a moll, s názvem Missa Sanctissimae Trinitatis, kterou v katalogu Zelenkových skladeb najdeme pod číslem 17. Je zkomponována pro čtyři sólové hlasy: soprán, který zpívá Anna Hlavenková, alt v podání Magdaleny Kožené, tenor, jak jej nastudoval Richard Sporka a bas Michal Pospíšil. Dále bude účinkovat soubor Musica Florea se svým uměleckým vedoucím Markem Štrynclem. Z této latinské liturgické mše uslyšíme všechny části: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus a Agnus Dei.

Večerní Koncert vážné a duchovní hudby (od 21.20) uvede moteto od Jan Křtitele Vaňhala nadepsané: „Tu Trinitatis Orbem, Alleluja“.  Jeho úvodní text přeložený do češtiny zní: „Ty, jednoto Trojice, jež mocně řídíš svět, vyslyš zpěv chvály, aleluja.“ Zazpívá ho Roman Janál a soubor Boni Pueri, doprovází Česká komorní filharmonie Pardubice. Diriguje Marek Štryncl.

Pak se budeme věnovat další Zelenkově mši. Konkrétně jí bude Missa Dei Patris pro sóla, sbor, orchestr a basso continuo, katalogové číslo 19. Je vytvořena v barokním stylu jako figurální mše pro čtyři sólisty, sbor a orchestr. My ji uslyšíme z nahrávky, kterou nastudovali: Mechtild Bach soprán, Daniel Taylor alt, Markus Brutscher tenor a Gotthold Schwarz bas. Dále účinkuje Kammerchor Stuttgart a Barockorchester Stuttgart. Diriguje Frieder Bernius.

Posledním nedělním dílem z oblasti duchovní hudby bude Officium vespertinum Adama Václava Michny z Otradovic. Tato sbírka žalmů byla velmi dlouho považována za ztracenou, avšak před několika roky ji badatelé objevili v rakouském Klosterneuburgu. Michna ji prvního října roku 1648, tedy v době podpisu Vestfálského míru, věnoval městu České Budějovice, které bylo velmi těžce zkoušeno třicetiletou válkou. Závěr skladby tvoří Magnificat, pravděpodobně nejstarší dochovaná Michnova skladba. Celé nešpory zazní v provedení českého souboru Capella Regia, který řídí Robert Hugo.