Händelovo oratorium „Šalomoun“

Händelův „Šalomoun“

Pořad v souvislostech


Koncert duchovní/vážné hudby
Budeme vysílat

Koncert duchovní/vážné hudby
Koncert duchovní/vážné hudby
Vysílali jsme

Koncert duchovní/vážné hudby
Koncert duchovní/vážné hudby
Koncert duchovní/vážné hudby
Audioarchiv

Pro milovníky krásného umění je na nedělní večer připraven Koncert duchovní hudby, který přinese jediné dílo: oratorium „Šalomoun“ od Georga Friedricha Händela.

Toto takřka tříhodinové dílo, jsme museli mírně zkrátit a rozdělit do dvou částí. První dva díly oratoria zazní od 20.30 do 22 hodin, třetí část budeme vysílat stejný večer od 23. hodiny.

Hlavní postava oratoria – Šalomoun – byl syn krále Davida a poslední král jednotného izraelského království. Byl obratným obchodníkem i politikem. V Jeruzalémě dal vybudovat velkolepý chrám a nádherný palác, nechal opevnit izraelská města a vydržoval mohutnou armádu. Proslavil se i svou moudrostí darovanou od Hospodina.

Co se týče libreta k Haydnovu oratoriu, zde musíme konstatovat, že nevíme, kdo jím byl. Není ale vyloučeno, že si je Händel vytvořil sám na základě biblického textu. Pro náš skladbu nastudoval dirigent Joachim Carlos Martini s Frankfurtským barokním orchestrem a s pěveckým sborem Junge Kantorei. Sólisty snímku jsou: sopranistka Elisabeth Scholl, mezzosopranistka Eva Wolak, tenorista Knut Schoch a Mathias Vieweg bas.