Brittenův Mikuláš

Brittenův Mikuláš

Pořad v souvislostech


Hudební siesta
Budeme vysílat

Hudební siesta
Hudební siesta
Hudební siesta
Vysílali jsme

Hudební siesta
Hudební siesta
Hudební siesta
Audioarchiv

Šestého prosince je již tradičně Hudební siesta věnována skladbám k poctě svatého Mikuláše. Letos nahlédneme do partitury anglického skladatele Benjamina Brittena, jehož 105. výročí  narození jsme si připomínali před 14 dny.

Tento světově proslulý autor napsal několik skladeb k poctě svatých. Vedle svaté Cecílie – patronky hudebníků – je to i svatý Mikuláš, k jehož poctě zkomponoval kantátu opus 42 s názvem „Svatý Mikuláš“. Pochází z roku 1948, kdy byla vytvořena pro amatérské hudebníky. Text vytvořil Eric Crozier. Úvodní část nabízí dialog mezi svatým Mikulášem a dnešními věřícími. Navazující část vypráví o jeho narození, ve třetí vypráví, jak po smrti rodičů opustil domov, aby se věnoval službě Bohu. Čtvrtý díl je nazvaný Cesta do Palestiny. V páté části sledujeme jmenování biskupem. Následuje díl, ve kterém je uvězněn. Sedmý oddíl představuje legendu o oživení tří zabitých chlapců,z jejichž masa hostinský připravil jídlo.Předposlední část opěvuje Mikulášovu zbožnost a vypráví příběhy o jeho milosrdenství a lásce k lidem i k Bohu. V závěru kantáty zpívá Mikuláš o blížící se smrti – jako o své radosti, kterou s dychtivostí přijímá.

Kantáta Svatý Mikuláš Benjamina Brittena zazní z nahrávky, kterou natočili: tenorista Anthony Rolfe Johnson, klavíristé Catherine Edwards a John Alley a varhaník John Scott. Dále se podílel sbor Corydon singers a Anglický komorní orchestr. Dirigentem díla je Matthew Best.