Aleluja od baroka po 20. století

Aleluja od baroka po 20. století

Pořad v souvislostech


Duchovní hudba
Budeme vysílat

Duchovní hudba
Duchovní hudba
Duchovní hudba
Vysílali jsme
Audioarchiv

Ranní duchovní hudba Hodu Božího velikonočního přinese jásavá díla.

V neděli 16. dubna od 8 hodin ráno se z našeho vysílání rozezní čtyři skladby. Nejprve duchovní kantáta Johanna Sebastiana Bacha "Lobe den Herrn, meine Seele" katalogové číslo 143, jejíž název bychom mohli volně do češtiny přeložit: „Duše má, chval Hospodina“. Poté se přeneseme k tvorbě Wolfganga Amadea Mozarta. Z jeho díla zazní dvě velmi jásavé velikonoční duchovní skladby: „Regina caeli in B“, katalogové číslo 127 a „Exsultate, jubilate“, katalogové číslo 165. Hodinu s krásnou velikonoční hudbou uzavře velkolepá skladba francouzského varhaníka a skladatele Charlese-Marie Widora: „Surrexit a mortuis“ – „Vstal z mrtvých“.