Ta brněnská mája tenká

Ta brněnská mája tenká

Těmito slovy začíná komínská verze jedné z nejznámějších hodových lidových písní, které se zpívaly na Brněnsku v tanečních kolech pod májou. Jak asi vypadaly hody v okolí Brna, to ukáže regionální program na MFF Strážnice 2018 věnovaný právě Brněnsku.

Národopisnou oblast Brněnska je možné rozdělit na užší Brněnsko, kam patří dnešní brněnská předměstí (Komín, Tuřany, Líšeň, Bohunice, Lískovec), a širší Brněnsko, kam patří obce v okolí Brna (Troubsko, Šlapanice, Újezd, Žatčany, Ochoz). Brno a jeho okolí zaujímá zvláštní postavení mezi velkými městy. Na rozdíl od Prahy nebo např. Olomouce se na území brněnské průmyslové aglomerace a velkých novodobých sídlišť nacházejí mimo profesionální folklorní soubory také početné soubory a skupiny, které se věnují folklornímu materiálu, písním, tancům a zvykosloví Brněnska. Tyto skupiny navazují na místní tradice nebo vytvářejí tradice nové. Vycházejí z kořenů tanečního a hudebního umění minulých generací, které žily ve vesnicích na dnešním území města Brna a v jeho bezprostředním okolí a byly s ním svázány prací nebo obchodem. Zejména tradice hodů je zde stále živá. O hodových zvycích, písních a tancích na Brněnsku se zmiňují ve svých dílech významní sběratelé a národopisci, mezi nimi František Sušil, František Bartoš, Lucie Bakešová, Františka Kyselková, Leoš Janáček, Konstantin Sojka, František Svoboda a v neposlední řad Zdenka Jelínková, jíž se systematickým bádáním v archivu i v terénu podařilo dokumentovat rozsáhlý materiál, který slouží až po dnešní dny.

Pořad Ta brněnská mája tenká shlédnete v pátek 22. června od 21. hodiny v amfiteátru Bludník, vrepríze pak v neděli 24. června od 12.30.

Účinkují:
CM Kyničan, Moravské Knínice
DH Večerka, Brno-Tuřany
Komínská chasa, Brno-Komín
Národopisný soubor Ferdinanda Volka z Tuřan, Brno-Tuřany
NS Podskalák, Troubsko
Ochozská chasa, Ochoz u Brna
Újezdská rozmarýna, Újezd u Brna
Začanská chasa, Žatčany
Začanští mužáci, Žatčany