Za jihočeským dudákem Miroslavem Stecherem

Za jihočeským dudákem Miroslavem Stecherem

Pořad v souvislostech


Za jihočeským dudákem Miroslavem Stecherem
Budeme vysílat

Zbojnickými chodníčky
Muzikanti, to sú chlapci!
Muzikanti, to sú chlapci!
Vysílali jsme


Zbojnickými chodníčky

To je zlatý posvícení - Zvyky a obyčeje na Plzeňsku a Chodsku

To je zlatý posvícení - Zvyky a obyčeje na Plzeňsku a Chodsku
Audioarchiv

Za jihočeským dudákem, výrobcem dud a fanfrnochů, Nositelem tradice lidových řemesel, vedoucím souboru Úsvit i čerstvým držitelem Ceny hejtmana Jihočeského kraje Miroslavem Stecherem se vydáme ve Folklorním okénku ve středu 6. prosince za pět minut pět odpoledne.

Českobudějovický rodák, patří k nejvýznamnějším osobnostem folklóru nejen jihočeského. Dokazuje to řada jeho vlastních ocenění i cen, které získaly formace, které umělecky vede (Malá dudácká muzika, Stylizace, Jihočeský soubor písní a tanců, BUDUS) nebo se na jejich činnosti podílí (DFS Úsviťáček).
Jeho muzikantský talent (hraje na několik nástrojů, včetně různých typů dud) i původní profese vyučeného kovomodeláře (dokonalá řemeslná zručnost) ho přímo předurčuje k další z jeho milovaných aktivit: výrobě lidových hudebních nástrojů. Vyrábí je přes třicet let a jako dudák zná dokonale veškerá „úskalí“ svého milovaného nástroje. Naučil se na hrát jako dvanáctiletý v dětském folklorním souboru Jitřenka, kde byl jako tanečník.

Později přešel Miroslav Stecher do Jihočeského písní a tanců Úsvit jako tanečník a vedoucí muziky a v roce 1968 po odchodu obou tehdejších úsviťáckých dudáků, kdy neměl souboru kdo  na dudy hrát, začal se ve hře zdokonalovat a stal se sólovým dudákem. Pochopitelně jej zajímalo i jak se vlastně dudy vyrábějí, a po létech začal stavět dudy sám. 

Je stálým lektorem obnovené Dudácké dílny s podtitulem Co si může a musí správný dudák udělat sám. Byl spolu s L. Jungbauerem, V. Kováříkem a M. Mackovou roku 2011 iniciátorem téměř po dvaceti letech obnoveného workshopu, kde se zaměřil  na problematiku technologie výroby a oprav nástroje.
Roku 2012 byl M. Stecherovi udělen za výrobu lidových nástrojů ministrem kultury ČR prestižní titul Nositel tradice lidových řemesel.
Při akcích Jihočeského muzea se s Miroslavem Stecherem lze pravidelně setkávat při dudáckých vystoupeních i velmi vyhledávaných předváděcích akcích, kde návštěvníkům trpělivě ukazuje, jak jeho dudy a fanfrnochy vznikají i jak se na ně hraje.

Foto převzato z FB souboru Úsvit České Budějovice.