Vzpomínka na Jana Rokytu

Vzpomínka na Jana Rokytu
17. července 2017 Folklorní okénko Autor: Kateřina Kovaříková

22. července 2012 zemřel vynikající hudebník Jan Rokyta. Rodák z Jasenné žil na Valašsku do svých patnácti let. Pak se přestěhoval do Ostravy, kde založil cimbálovou muziku Technik a působil zde jako redaktor Českého rozhlasu. Ve Folklorním okénku na něj vzpomeneme ve středu 19. července za pět minut pět odpoledne. 

Jan Rokyta se narodil 16.dubna 1938 v Jasenné u Vizovic. V rodinném prostředí (otec Karel byl vedoucím dechové hudby v Jasenné) se setkává s lidovou hudbou a zpěvem, které zásadně ovlivnily jeho budoucí životní působení.

Po maturitě na Vyšší důlní průmyslové škole a čtyřletém studiu na Vysoké škole báňské v Ostravě pracoval deset let jako důlní technik. Již behěm studií začíná hrát v muzice souboru Vysoké školy báňské, kterou v roce 1958 transformuje na Cimbálovou muziku TECHNIK. Tu pak behěm následujících 50ti let pozvedl na špičku interpretační úrovně.

V roce 1970 se stává členem souboru Pražských madrigalistů při České filharmonii v Praze a působí zde až do roku 1980 jako hráč na cimbál, tympanon a dobové nástroje. Tato éra artificiální hudby zásadně ovlivňuje jeho další profesní působení. V roce 1980 se vrací do Ostravy, kde nastupuje jako redaktor folklorní redakce Československého rozhlasu. Rozhlas se mu stává osudem -  již od roku 1954 byl jeho externím spolupracovníkem. Spolupracuje s ním i nadále po svém odchodu do důchodu v roce 1998. 

Celý život se aktivně věnoval propagaci folkloru a folklorismu, především práci s muzikou Technik i s jinými folklorními soubory - jako hudební režisér, redaktor, dramaturg, moderátor, porotce a upravovatel. Během svého života spolupracoval s folklorními festivaly ve Strážnici, v Rožnově pod Radhoštěm, Uherském Hradišti atd. Zásadní měrou se podílel na vývoji folklorního dění na Moravě.