Dostaveníčko pod Chodským hradem 2017

Dostaveníčko pod Chodským hradem

Zdeněk Vejvoda z Etnologického ústavu Akademie věd České republiky zve k poslechu svého autorského pořadu z Chodských slavností 2017, které se konaly v polovině srpna v Domažlicích. Dostaveníčko pod Chodským hradem si daly Lidová muzika z Třemošné a Strakonická dudácká muzika. Poslouchejte ve středu 6. září za pět minut pět odpoledne.

Lidová muzika z Třemošné patří mezi nejvýraznější západočeské kapely, i když byla založena teprve v roce 2006. Pravidelně spolupracuje s plzeňským studiem Českého rozhlasu, koncertuje a natáčí snímky našich předních upravovatelů lidových písní. V této práci navazuje na tradici slavného Plzeňského lidového souboru, v jehož čele se vystřídaly osobnosti typu Zdeňka Bláhy, Jaroslava Krčka či Zdeňka Lukáše. Samotní členové kapely však Lidové muzice z Třemošné poskytují potřebné autorské zázemí, zejména ve tvorbě kapelníka Dalibora Bárty, dále vynikajícího dudáka a skladatele Josefa Kuneše a konečně i Zdeňka Vejvody.

Mladá dudácká muzika ze Strakonic vznikla v roce 2006. Nástrojové obsazení vyplývá z tradičního obsazení tzv. "velké dudácké muziky" tj. Es klarinet, B klarinet, dvoje dudy, dvoje housle, viola a kontrabas. Celkově má 10 členů, jejichž věkový průměr je 22 let. Soubor zpracovává folklorní materiál z jižních Čech, Chodska, především ale z oblasti Prácheňska a vystupuje v tradičních prácheňských krojích. Muziku založil ve svých čtrnácti letech kontrabasista Patrik Ředina a dodnes je jejím organizačním i uměleckým vedoucím a upravovatelem písní. Každoročně Mladá dudácká muzika uskutečňuje desítky vystoupení po celé České republice. Pravidelně vyjíždí koncertovat do sousedního Německa. V roce 2016 muzika oslavila deset let své existence a natočila své druhé profilové CD "Copa to v tom houští děláte". Vyvrcholením desetileté činnosti byl výjezd do Číny.