Černooký synek, bylo mu Martínek...

Černooký synek, bylo mu Martínek...

Pořad v souvislostech


Černooký synek, bylo mu Martínek...
Budeme vysílat

Rozhlasové i hudební inspirace Zdeňka Vejvody
Z kraje pod Hostýnem
Z kraje pod Hostýnem
Vysílali jsme


Rozhlasové i hudební inspirace Zdeňka Vejvody

Protančila jsem celý život...

Protančila jsem celý život...
Audioarchiv

Jestli dorazí Martin 11. listopadu na bílém koni, ještě nevíme. Vy se ale už ve středu 10. listopadu můžete těšit na písničky v podání nositelů tohoto oblíbeného jména. K poslechu Folklorního okénka zve v 16.55 Magdalena Múčková.

Kdo byl sv. Martin?

Martin Tourský se narodil r. 316 n.l. jako syn pohanského římského důstojníka v římské provincii Horní Panonie (tedy dnešním Maďarsku). Ve svých patnácti letech byl proti své vůli přijat k císařskému jezdectvu. Legenda říká, že jedné chladné noci jel ke svému vojenskému táboru, když ho zastavil a o almužnu poprosil promrzlý nahý žebrák. Svatý Martin neváhal a svým mečem rozetnul svůj plášť na dvě poloviny, z nichž jednu podal žebrákovi. Následující noci se mu zjevil Kristus, oděný právě do poloviny jeho pláště. Díky této události je vzýván na ochranu proti chudobě a tato událost měla za následek, že se dal pokřtít.

O něco později, když mu bylo asi dvaadvacet let byl z armády propuštěn, cestoval po celé Itálii a Dalmácii. Poté odešel do Francie, kde strávil většinu svého života. Deset let žil jako poustevník.

Roku 372 přijal svatý Martin biskupský stolec. I po jmenování biskupem žil nadále skromně a pokorně v obyčejné chatrči. Zemřel v 81 letech 8. listopadu roku 397 n.l.

Svatý Martin je patronem vojáků, koní, jezdců, hus a vinařů. Nejčastěji bývá zobrazen na koni s půlkou pláště a žebrákem.