Varhaník Waldemar Krawiec

Varhaník Waldemar Krawiec

Polský varhaník vystoupí v Miroslavi na koncertě s názvem Od baroka k současnosti.

Hlavní rubrika: Klasika
Rubriky: Klasika, Akce
Datum: 16. června 2019 od 17:00 do 18:45
Místo: Miroslav, evangelický kostel
Organizátor: Klub přátel moravských skladatelů

WALDEMAR KRAWIEC

Od baroka k současnosti

Jan z Lublina (16. století) Preambulum, Tanec

Johann Ludwig Krebs (17131780) Toccata a fuga E dur

Johann Peter Kellner (17051772) Preludium C dur a Choral Was Gott tut das ist wohlgetan

Adolph Hesse (18091863) Fantasie f-moll Op. 57 Nr. 1

Allegro - Allegretto - Allegro - Alla breve

Emanuel Adler (18451926) Pět varhanních kusů op. 7 (Andante)

Marian Sawa (1937­2005) Fuga-Bolero

Giovanni Battista Martini (1706–1784) Toccata per l' Offeretorio Elevazione

Theodore Dubois (1837– 1924) Fiat lux - In Paradisum

Petr Eben ((1929 - 2007) Gloria

Waldemar Krawiec je výraznou varhanickou osobností dolnoslezského regionu. Hru na varhany studoval nejdříve v církevní hudební škole biskupského ordinariátu v Opole a v hudební škole v Zabrze, studia ukončil na hudební akademii v Katowicích. Současně působil jako varhaník v Kandrzinu, Katowicích a později v Zabrze. Své odborné vzdělání prohluboval na mistrovských kurzech v Polsku, Německu a Belgii pod vedením U. Spang-Hansena, J. Boyera, J. Ferarrda, Ch. Bosserta a N. Danbyho. V roce 1994 získal na 1. mezinárodní varhanní soutěži Felixe Nowowiejského v Poznani ocenění za nejlepší provedení díla Mater dolorosa. Koncertní činnost vyvíjí v oblasti sólové i komorní hry, publiku je známý v Polsku, Německu, Rakousku, Itálii, Maďarsku, České republice, Slovensku a Finsku. S velkým zájmem se zabývá zejména slezskou hudbou; věnuje se např. dílům Fritze Lubricha, Moritze Brosiga ad. Na jeho podnět byla v Zabrze zahájena tradice varhanních koncertů, jež přerostla v Mezinárodní varhanní festival Antoniho Chlondowského. Vedle umělecké a kulturně organizační činnosti se věnuje také pedagogické a redakční práci.

Waldemar Krawiec